BRĄZOWE MISY

W okolicach bliższych morzu zdarza się odkryć „skarb” w po­staci brązowych mis, a nawet szklanych kielichów i czarek nie­wątpliwie pochodzenia rzymskiego. Są to ślady starożytnych wy­praw kupieckich po bursztyn. Wszystko,co powiedziano wyżej, dotyczy życia ogółu. Nieco inaczej wyglądało w grodach. Tu skupiało się rzemiosło, kwitł handel, zatrzymywali się cudzoziemscy kupcy, nieraz przybywa­jący z bardzo odległych stron. Przywozili, oprócz zamorskich to­warów, wiadomości o innych obyczajach i zwyczajach. Przeto zarówno spożywane potrawy, jak i zastawy stołowe różnić się musiały od powszechnie używanych w mniejszych osadach. Jeszcze inaczej płynęło życie na dworze książęcym, a zwła­szcza królewskim.

Cześć, mam na imię Katarzyna i od zawsze chciałam pracować w kuchni. Po tym jak osiągnęłam ten życiowy cel, postanowiłam założyć tego bloga i we wpisać dzielić się z Wami moimi doświadczeniami!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)