MAGNACI I MIEJSCOWI

W magnackim domu posiłki dzieliły się na „stoły”. Przy pierwszym zasiadali gospodarze i znamienitsi goście. Posługiwali tu kuchmistrz i dworzanie. Potrawy były najwykwintniejsze, przyprawiane winem, limonią (sokiem cytrynowym), świeżymi cytrynami, cukrem. Podobne dania podawano i przy drugim stole, pomieszczonym w sąsiedniej sali, zwanym marszałkowskim, tu bowiem rolę gospodarza pełnił marszałek dworu. Jadali przy nim miejscowi, różne funkcje na pańskim dworze sprawujący, mło­dzież niesenatorskich domów, mniej znaczący przyjezdni i szlach­ta bez urzędów. Wreszcie trzeci stół „kuchmistrzowski” gościł . najuboższą szlachtę, najniższe duchowieństwo, a nawet sługi pochodzenia nieszlacheckiego, ale, nie zaliczane do czeladzi.

Cześć, mam na imię Katarzyna i od zawsze chciałam pracować w kuchni. Po tym jak osiągnęłam ten życiowy cel, postanowiłam założyć tego bloga i we wpisać dzielić się z Wami moimi doświadczeniami!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)