NA TARGOWISKACH MIEJSKICH

Rada Miejska zadecydowała ogra­niczyć liczbę niewiast biorących udział w takim zebraniu, określić wystawność uczty, między innymi zabroniono podawania drogich win węgierskich i włoskich, dopuszczając tylko krajowe. Dopiero po „wywodzie” i „oczyszczeniu” w kościele, w 6 tygodni po poro­dzie zezwalano na wystawniejsze przyjęcia i zabawy. Jak widać, w czasach owych Rada rządząca się prawem mag­deburskim ściśle regulowała sposób życia obywateli, wkraczając w sprawy pozornie najbardziej prywatne. Z drugiej jednak strony jej czujności i rozwadze zawdzięczać należało ład i organizację zbiorowiska ludzkiego, jakim jest miasto.Na targowiskach miejskich występujący z ramienia rajców kontrolerzy pilnowali, by sprzedawane w kramach produkty rę­kodzielnicze i żywnościowe trzymały się ustalonych cen. Prze­strzegano zwłaszcza jakości produktów.

Cześć, mam na imię Katarzyna i od zawsze chciałam pracować w kuchni. Po tym jak osiągnęłam ten życiowy cel, postanowiłam założyć tego bloga i we wpisać dzielić się z Wami moimi doświadczeniami!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)