PODSTAWA POŻYWIENIA

Ponieważ jednak, jako się rzekło, stan mieszczański był w tym okresie najzasobniejszy, a dzięki kontaktom handlowym i ku­pieckim najłatwiej przyjmujący wszelkie nowiny i „zdobycze cy­wilizacyjne” od obcych, nieraz bardzo odległych ludów, stan ten właśnie najlepiej przedstawia obraz epoki, ówczesny patrycjat miejski i najbogatsi kupcy znajdowali się u szczytu drabiny spo­łecznej, osiągnęli najwyższą —- jak dziś powiedzielibyśmy — stopę życiową ustępując tylko panującym i możnowładcom.Podstawą pożywienia w Polsce było zawsze zboże i jego po­chodne, a więc mąka i kasze. Jakże jednak daleko ówczesny mieszkaniec miasta odszedł od ciągle jeszcze powszechnych na wsi kasz otłukiwanych w stępie i przaśnych placków z grubej mąki zmielonej w domowych żarnach.

Cześć, mam na imię Katarzyna i od zawsze chciałam pracować w kuchni. Po tym jak osiągnęłam ten życiowy cel, postanowiłam założyć tego bloga i we wpisać dzielić się z Wami moimi doświadczeniami!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)