STOSUNKI SPOŁECZNE

Tu wypada wtrącić słów kilka o ówczesnych stosunkach spo­łecznych, które miały decydujący wpływ także i na interesujące nas zagadnienia kuchni. W miarę krzepnięcia i organizowania państwowości coraz wyraźniej zaznaczać się poczynały różnice stanowe. Już dawniej inaczej wyglądało życie kmiecia, inacze] rycerza, jeszcze inaczej możnego pana na grodzie. Różnice te z upływem czasu pogłębiały się. Życie w osadach wiejskich i leś­nych ulegało bardzo powolnym, prawie niedostrzegalnym prze­mianom cywilizacyjnym. Jak żyli pradziadowie za pierwszych Piastów, tak żył i prawnuk za Jagiellonów. Wyraźne zmiany w zamożności, a co za tym idzie i w sposobie życia, zaznaczały się w stanie rycerskim.

Cześć, mam na imię Katarzyna i od zawsze chciałam pracować w kuchni. Po tym jak osiągnęłam ten życiowy cel, postanowiłam założyć tego bloga i we wpisać dzielić się z Wami moimi doświadczeniami!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)