UMIEJĘTNOŚĆ OBROTNOŚCI

W nowo wybranej ojczyźnie, dzięki posiadanym umiejęt­nościom, obrotności, a także opiece panujących, wnet dorabiali się znacznych majątków. Zakładali rodziny i z wolna wrastali w pol­skie społeczeństwo. Do takich właśnie należał Mikołaj Wierzynek — kupiec i ban­kier krakowski, a przez jakiś czas, z łaski królewskiej, i stolnik sandomierski . W latach, gdy był rajcą miasta Krakowa, zaszło kilka ważnych wydarzeń. Pierwszym była fundacja króla zakła­dającego w Roku Pańskim 1364 w Krakowie Akademię Kazi­mierzowską. Na akcie erekcyjnym, pomiędzy innymi przedsta­wicielami Rady Miejskiej, znajduje się podpis Mikołaja Wie­rzynka.Prawie równocześnie odbyły się dwa zjazdy ościennych monarchów przybywających na dwór Kazimierza Wielkiego.

Cześć, mam na imię Katarzyna i od zawsze chciałam pracować w kuchni. Po tym jak osiągnęłam ten życiowy cel, postanowiłam założyć tego bloga i we wpisać dzielić się z Wami moimi doświadczeniami!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)