WYPALAJĄC I KARCZUJĄC

Wypalając i karczując połać boru zdobywano pole do uprawy. Na ziemiach żyźniejszych już w XI i XII Wieku poczęto uprawiać rolę systemem trójpolowym — jedno pole pod zboże jare, inne — • pod ozime, jeszcze inne — ugorowano i tak na zmianę. Glebę pod zasiew spulchniano za pomocą motyki i radła; był to rodzaj drewnianego, rozgałęzionego konara, którego jedna odnoga pełniła rolę rękojeści i na nią, wciskając radło w ziemię, napierał całym  ciężarem oracz. Inne odgałęzienie stanowiło dyszel i do niego za- : kładano pociągowe woły. U dołu konara mocowano rodzaj za­ostrzonego siekierzyska, pierwotnie z bardzo twardego drewna lub kamienia, a potem żelaza. Prawdopodobnie w pierwszej połowie XIII wieku pojawiły się w Polsce pługi, lemieszem odkładające bruzdę. Były oczywiście drewniane, wycinane z twardych  gatunków drzew.

Cześć, mam na imię Katarzyna i od zawsze chciałam pracować w kuchni. Po tym jak osiągnęłam ten życiowy cel, postanowiłam założyć tego bloga i we wpisać dzielić się z Wami moimi doświadczeniami!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)